Yi Yi (2000)

Yi Yi netflix Movies Streaming Yi Yi Full Movie HD Quality, Yi Yi Full movies is also available to watch with your country subtitles, Enjoy with your family in your house.
Genre: Drama, Music
Original Title: 一一
Release Date: 20 September 2000
Runtime: 173 minutes
Language: English
Country: Japan
Production Companies: Omega Project
Stream Now!  Download
Stars : Wu Nien-Jen (N.J.), Elaine Jin (Min-Min), Issei Ogata (Ota), Kelly Lee (Ting-Ting), Jonathan Chang (Yang-Yang), Hsi-Sheng Chen (Ah-Di), Shu-shen Hsiao (Hsiao Yen), Adriene Lin (Li-Li), Pang Chang Yu (Fatty), Kelly Ko (Sherry), Tang Ru-Yun (NJ's Mother), Shu-Yuan Hsu (), Hsin-Yi Tseng (Yun-Yun), Yiwen Chen (), An-an Hsu (), Lawrence Ko (The Soldier (as Yulun Ke)), Kai-Li Peng (Cellist in cello concert scene), Tang Tsung Sheng (Blue Shirt), Edward Yang (Pianist in cello concert scene), Tang Cong-sheng (), Kiyotaka Ueno (),

Watch Yi Yi full Movie HD Streaming Online

Each member of a family in Taipei asks hard questions about life's meaning as they live through everyday quandaries.


Watch Yi Yi Full HD Here